26 januari 2023

26 januari 2023

Let op, andere locatie: REGENBOOGKERK, Nassaulaan 22 Hilversum

Aanvang: 19.30 uur, deuren open om 19.15 uur
Toegang gratis, vrijwillige bijdrage

Koor: Kamerkoor Akkoord Hilversum
Muzikale leiding: Cees van der Poel
Celebrant: pastoor Marieke Ridder (Oud-Katholieke Parochie St. Vitus te Hilversum)
Orgel: Jaap Jan Steensma

Service

Introit: Als de ziele luistert (Joop Voorn)
Voluntary: Voluntary in D Major (G. Dyson)
Preces: Ayleward
Psalm: 92
First reading: Jeremia 33,14-22
Magnificat: Stanford, opus 12 in A
Second reading: MatteĆ¼s 8,23-27
Nunc dimittis: Stanford, opus 12 in A
Responses: Ayleward
Anthem: Abendlied (Joseph Rheinberger)
Voluntary: Fanfare in g (E.L. Ashford)